Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Chminianske Jakubovany - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Iný názov
Nemecké Jukuboviany, Jakubovany pri Sabinove
Lokalita
obec Chminianske Jakubovany, okres Prešov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne ranogotický kostol postavený okolo roku 1300. Klasicisticky ho upravili v roku 1766. Obnovili ho opäť po požiari v roku 1816. Opravený bol v roku 1899 a 1937. Je to jednoloďová stavba so štvorcovým presbytériom, ktorého ranogotická krížová rebrová klenba dosadá hladko na steny. Rebrá sú klinové, pri krížení je okrúhly svorník. Loď je krytá plytkou zrkadlovou klenbou, dosadajúcou na fabión. Na severnej a západnej strane kostola je klasicistická empora. Fasáda je hladká, členená opornými piliermi. [1]
 

Oltár je neoklasicistický z roku 1882 od prešovského rezbára J. Fuhrmana. V jeho stĺpovej architektúre sa nachádza obraz Krista na kríži od Š. Hegedüsa z roku 1882. Kazateľnica je klasicistická z konca 18. storočia. Renesančný epitaf je z roku 1637. Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1967 dokonca spomína na povale aj zvyšky starého barokovo-klasicistického oltára z roku 1778. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 479.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 479.
GPS
48.991454, 21.000781
48°59'29.2"N 21°00'02.8"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk