Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Chminianske Jakubovany - Kaplnka (Kostol) Krista Kráľa
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Chminianske Jakubovany, okres Prešov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistická kaplnka postavená v roku 1847 na cintoríne. Malý sakrálny objekt s oblým oltárnym uzáverom, krytým konchou, v lodi je česká placka. Fasáda je hladká, s bočným termálnym oknom a štítovým priečelím, na ktorom sedí malá drevená vežička. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 479.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 479.
GPS
48.992098, 21.013645
48°59'31.6"N 21°00'49.1"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk