Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Chocholná-Velčice - zvonica
Lokalita
obec Chocholná-Velčice, okres Trenčín, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistická zvonica vežového typu z prvej polovice 19. storočia. V prízemí zriadili kaplnku s obrazom Panny Márie, v pozadí na stene je maľovaná drapéria. Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1967 spomína na menze štyri rokokové svietniky. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v centre obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 480.
GPS
48.866297, 17.944777
48°51'58.7"N 17°56'41.2"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk