Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Choňkovce - Chrám Zvestovania Presvätej Bohorodičke
Gréckokatolícka konfesia
Iný názov
Hoňkovce
Lokalita
obec Choňkovce, okres Sobrance, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v prvej polovici 19. storočia. Obnovený bol v roku 1898. Jednoloďová stavba s polkruhovým uzáverom, pristavanou sakristiou a predstavanou vežou. Interiér je krytý pruskými klenbami s klenbovými pásmi, ktoré dosadajú na rímsy pilastrov. Fasády sú členené lizénami a polkruhovo ukončenými oknami. Vysoká, štíhla veža s neobarokovou úpravou má skosené nárožia a trojitú cibuľovitú baňu so slepou letarnou. Nad portálom je letopočet opravy kostola. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 480.
GPS
48.783079, 22.242450
48°46'59.1"N 22°14'32.8"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk