Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
chór
pôvodne miesto pre chór duchovných. Od Karolínskeho obdobia – označenie štvorcového predĺženia strednej lode za krížením v ktorom stojí oltár a na ktoré naväzuje apsida. Býva vyvýšený oproti hlavnej lodi kostola. Od románskeho umenia býval chór obklopený ochodzou – ambitom. S ochodzou bol spojený prostredníctvom arkád. K ochodze bol často pripojený do polkruhu Veniec kaplniek, ktoré boli smerom k ochodze otvorené ako výklenky s oltármi a väčšinou boli dobre viditeľné aj zvonku. Záver chóru mohol byť polkruhový, okrúhly – hlavne v románskom umení, alebo pravouhlý, rovný – gotika, alebo polygonálny – viacuholníkový.www.pamiatkynaslovensku.sk