Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
chórové lavice – stelly
po obidvoch bočných stranách chóruwww.pamiatkynaslovensku.sk