Cintoríny vojenské   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Chotča - Vojenský cintorín vojakov z 1. svetovej vojny
Lokalita
obec Chotča, okres Stropkov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Počas prvej svetovej vojny na choleru zomrelo a v obci bolo pochovaných veľa vojakov. Cintorín patrí medzi architektonicky najzaujímavejšie riešené lokality tohto typu v okrese Stropkov. Vznikol po vzdialení sa frontu a je výsledkom exhumácií v okolí obce Chotča. Vzhľadom na jeho architektúru je isté, že práce vykonávalo špeciálne pohrebné komando. Podľa nákresu, ktoré vypracovalo komando, na vojnovom cintoríne bolo pôvodne 30 jednotlivých hrobov a šesť masových hrobov. [1]
 

V medzivojnovom období starostlivosť o vojnový cintorín zabezpečovala Žandárska stanica Stropkov. Archívna zložka vypracovaná žandárskou stanicou je pomerne chaotická a najmä číselné značenie hrobov je metúce. Podľa evidenčných protokolov je možné po mene identifikovať 29 z 30 obetí pochovaných v jednotlivých hroboch. Hroby sú označené číslami od 1 do 30. V evidenčných listoch je taktiež zachytených všetkých šesť šácht. Tie sú číslované tiež číslicami od 1 do 6. V masovej šachte č. 1 je pochovaných 29 neznámych rakúsko-uhorských vojakov. V šachte č. 2 je 40 neznámych rakúsko-uhorských vojakov a v šachte č. 3 je 25 neznámych rakúsko-uhorských vojakov. V šachtách č. 4, 5 a 6 sú pochovaní neznámi ruskí vojaci. V šachte č. 4 je 50 a v šachte č. 5 je 100 padlých vojakov. Zaujímavé je, že podľa evidenčného listu v šachte č. 6 je iba 5 padlých vojakov. [2]
 

Dňa 8. júla 1922 po exhumáciách na vojnovom cintoríne pribudli ďalšie dva spoločné hroby a jeden jednotlivý hrob. V jednotlivom hrobe označenom ako č. 31 je pochovaný podporučík Dr. András Polya, ktorý padol 15. februára 1915. V spoločnom hrobe č. 32 sú 4 neznámi vojaci a v hrobe č. 33 je 10 neznámych vojakov. Na vojnovom cintoríne v medzivojnovom období boli pochovaní ešte štyria vojaci, z evidenčných protokolov však nie je jasné či do masových šácht č. 1 a 2, alebo jednotlivých hrobov 1 a 2. Po sčítaní údajov z evidenčných listov, na vojnovom cintoríne je pochovaných 298 padlých vojakov. Katastrálny list uvádza 299 obetí. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Vojenský cintorín v Chotči bol obnovený koncom 90. rokov 20. storočia. [4]

Súčasný stav a využitie
Stav cintorína je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Nachádza sa v centre obce Chotča pri štátnej ceste po pravej strane v smere od Stropkova do Medzilaboriec. [5]
Poznámky
[1 - 5] www.chotca.sk/historia (5.9.2020)
Bibliografia
www.chotca.sk
GPS
49.247870, 21.684278
49°14'52.3"N 21°41'03.4"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk