Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Chotín - Kalvínsky kostol
Reformovaná kresťanská cirkev
Iný názov
Hetín
Lokalita
obec Chotín, okres Komárno, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Barokovo-klasicistický kostol postavený v roku 1792. Neskôr prešiel menšími úpravami. Jednoloďová stavba s oblým uzáverom, pristavanou vežou, pristavanou vstupnou predsieňou a pri uzávere s malou prístavbou. V interiéri je rovný strop, iba predsieň pod vežou je zaklenutá valenou klenbou s lunetami. Fasády sú členené lizénovým rámom. Veža má neobarokovú baňu, ktorá dosadá na terčíkovú podstrešnú rímsu s hodinami. [1]
 

V roku 1856 sakrálny objekt vyhorel. Opravili ho v rokoch 1857 – 1862 a vtedy postavili aj štvorcovú veža. Na veži je ostenie vstupného portálu z ružového mramoru s klenákom, na ktorom je letopočet 1792. Ostenie bolo pôvodne na priečelí, na vežu bolo osadené v roku 1862. [2]
 

Vnútro objektu je úplne hladké, z troch strán je drevená protestantská empora podopieraná liatinovými stĺpmi. Drevená kazateľnica s rezonančnou strieškou zdobená maďarskými ľudovými motívmi bola postavená roku 1857. Stôl Pána z červeného mramoru na pamiatku Andrása Zajosa, ktorý bol 12 rokov presbyterom sv. chotínskej eklézie, vyrobili v roku 1897. Krstiteľnica z červeného mramoru s dreveným vekom je z konca 19. storočia. Na vnútornej stene kostola je osadená tabuľa na počesť 400. výročia založenia protestantskej cirkvi 1517 - 1917. Vo veži zavesené tri zvony z milodarov chotínskych kalvínskych veriacich ulial v roku 1922 Richárd Herold v Komotau (Chomutov) ako náhradu za zvony zhabané v prvej svetovej vojne na vojenské účely (odlievanie kanónov). Na vonkajšej bočnej stene je osadená pamätná tabuľa z bieleho mramoru, vyrobená roku 1934 na pamiatku tunajšieho kalvínskeho farára a galejníka Mártona Szentpéteriho. [3]
 

Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1967 v inventári kostola uvádza obradový cínový tanier z roku 1681, štyri cínové obradové konvy z roku 1783 a obradovú pokrývku z roku 1786. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Väčšie opravy sa uskutočnili v roku 1912 a 1992. [5]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 486.
[2 - 3] www.obecchotin.sk (30.10.2016)
[4] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 486.
[5] www.obecchotin.sk (30.10.2016)
Bibliografia
www.obecchotin.sk
GPS
47.803691, 18.236612
47°48'13.3"N 18°14'11.8"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk