Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Chrámec - Kalvínsky kostol
Reformovaná kresťanská cirkev
Iný názov
Harmac
Lokalita
obec Chrámec, okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol prestavaný v roku 1802 zo starého gotického kostola, ktorý sa spomína v rokoch 1332 – 1337. Pozdĺžny priestor kostola je zakončený na obidvoch stranách polkruhom a zaklenutý českými plackami. Na bočných stranách priestoru sú murované protestantské empory. Fasády sú hladké, priečelia má predstavanú vežu s lizénovým členením. Veža je zastrešená ihlancom. [1]
 

Kazateľnica je murovaná z čias okolo roku 1800. V inventári niekoľko starších bohoslužobných nádob zo 17. až 19. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v juhozápadnej časti obce.
Fotogaléria
Chrámec - Kalvínsky kostol foto © Ladislav Luppa 7/2021Chrámec - Kalvínsky kostol foto © Ladislav Luppa 7/2021Chrámec - Kalvínsky kostol foto © Ladislav Luppa 7/2021
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 482.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 482.
Bibliografia
www.chramec.sk
GPS
48.277513, 20.184690
48°16'39.0"N 20°11'04.9"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk