Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Chrenovec - Kostol sv. Michala archanjela
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Chrenovec-Brusno, okres Prievidza, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne to bol gotický kostol z polovice 14. storočia. Po požiari 17. júla 1947 ho rozšírili. Podľa projektov Eugena Bartaloša a J. Baťku do starého kostola priečne k pôvodnému presbytériu postavili nový sakrálny objekt. Gotické presbytérium má polygonálny uzáver a krížovú rebrovú klenbu dosadajúcu do polkruhových a polygonálnych prípor, ktoré boli čiastočne obnovené. Na ľavej strane gotického presbytéria je výklenkové pastofórium s lomeným kamenným ostením, z ktorého však chýbajú okrajové kraby. Pristavaný trojloďový moderný priestor je krytý rovným stropom. [1]
 

Nová loď má rovnako obdĺžnikový pôdorys, v prednej časti má bočné prístavby, čím vytvára trojlodie. Okná sú trojité, vysoké, zakončené lomeným oblúkom, strop je zdobený kazetami a chór, konštrukčne oddelený od lode vytvára uzavretý priestor pre organ. Na východnej strane kostola je zachovaná svätyňa pôvodného kostola, ktorá tvorí bočnú kaplnku, v ktorej sa nachádza drevený oltár s plastikami svätého Jozefa, Petra a Pavla. [2]
 

Na západnej strane sa zachovala šesťboká veža starého kostola, ktorú po požiari zvýšili o jedno poschodie a zakončili strechou v tvare šesťbokého ihlana. Na južnej strane veže (asi vo výške 13 m) je vraj vmurovaná soška dieťaťa, ako pamiatka na pád dojčaťa z lešenia v roku 1331, ktorý prežilo bez zranenia. Vo veži sa nachádzajú tri zvony, odliate v roku 1948; veľký zvon s nápisom "Príď kráľovstvo Tvoje", potom tzv. medián s nápisom "Kráľovná pokoja oroduj za nás", a tzv. Gancač s nápisom "Ochraňuj nás i Cirkev svätú". Pod vežou je bočný vchod do kostola. [3]
 

V strede schodišťa, vedúceho ku kostolu, je kaplnka ku cti Panny Márie Lurdskej. V priečelí kostola je pieskovcová socha Ježiša s krížom a nad ňou je uvedený rok vystavania pôvodného (1339) a po požiari nového (1949) kostola. Vo vstupnej predsieni sú po bokoch sochy svätej Terézie z Lisieux a Júdu Tadeáša a schody vedúce na chór. V zadnej časti kostola, pod chórom, sú sochy sv. Antona Paduánskeho a Panny Márie. Na bočných oltároch sú sochy Božského Srdca Ježišovho a Matky Božej z La Salette. [4] V bočnej západnej lodi kostola sa nachádza tzv. svätojánska spovednica, rokoková z polovice 18. storočia. [5]
 

Krížová cesta je od maliara Hálku z Prahy a pri ambone sa nachádza drevená ľudová plastika Piety z konca 18. storočia. S výstavbou nového kostola bol zhotovený aj nový mramorový oltár a bočné oltáre. [6] Pozadie moderného hlavného oltára kedysi tvorila nástenná maľba Božské srdce Ježišovo od Dobrovského z rokov 1949 – 1950. [7] Pri úprave interiéru v roku 1980 bol zhotovený mramorový obetný stôl a ambon. Nástenné maľby boli zatreté a dnes kostolu dominuje veľký drevený kríž. [8]
 

Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1967 spomína neskorobarokovú monštranciu slncového typu, v lúčoch ktorej sú brúsené polodrahokamy z 18. storočia. Z pôvodného zariadenia kostola sa neskorogotický polychrómovaný drevený vysoký reliéf Smrti Panny Márie, z čias okolo rokov 1517 – 1520, dostal do zbierok Vlastivedného múzea v Bojniciach. [9] Dnes sa nachádza v Slovenskej národnej galérii v Bratislave.
 

Okolo kostola bol v minulosti cintorín z prvej polovice 14. storočia, kde pochovávali až do konca 19. storočia. Pri kostole sa nachádza farská budova, vystavaná v roku 1985. [10]
 


 

Chronológia výstavby:
 

1339 - postavený, orientovaný východ-západ,
 

1947 - podpálený a vyhorený,
 

1949 - obnovený, orientovaný sever-juh so zachovaním pôvodného oltára. [11]
 


 

Výpis z kroniky obce Chrenovec:
 

„Keď šesťuholná veža Chrenovského kostola v roku 1381 postavená, dosiahla už výšku 6 orgií (poz.: asi 13,70 m) stalo sa, že nežné dieťa šesťtýždňové, ktoré vyniesli matke, ktorá pracovala na lešení pri murároch, aby ho pridojila, vyšmyklo sa matke z lona (poz.: možno zdriemla) a cez murárske lešenie padlo nahé na ostrý kameň. Zhrozená matka veľmi vykríkla a omdlela. Avšak – keď tam vybehol farár a prebral ju, zviedli ju z lešenia dolu – našli dieťa ako nahé ležalo medzi kameňmi živé, čulé a bez najmenšieho znaku poranenia.. – Aby toto veľké dobrodenie všemohúceho Boha zachoval aj pre budúce pokolenia, čo je spravodlivé, dal farár vyhotoviť z kameňa dieťa takej istej veľkosti a vmurovať ho do veže v tej istej výške.“ [12]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Nachádza sa v miestnej časti Chrenovec. Kostol stojí na vŕšku a týči sa nad celou dedinou.
Fotogaléria
Chrenovec - Kostol sv. Michala archanjela foto © Jiří Fiedler 4/1990Chrenovec - Kostol sv. Michala archanjela foto © Jiří Fiedler 4/1990Chrenovec - Kostol sv. Michala archanjela foto © Jiří Fiedler 4/1990Chrenovec - Kostol sv. Michala archanjela foto © Jana Lacková 8/2019Chrenovec - Kostol sv. Michala archanjela foto © Jana Lacková 8/2019Chrenovec - Kostol sv. Michala archanjela foto © Jana Lacková 8/2019Chrenovec - Kostol sv. Michala archanjela foto © Jana Lacková 8/2019Chrenovec - Kostol sv. Michala archanjela foto © Jana Lacková 8/2019Chrenovec - kaplnka pred kostolom foto © Jana Lacková 8/2019Chrenovec - Kostol sv. Michala archanjela foto © Jana Lacková 8/2019Chrenovec - Kostol sv. Michala archanjela foto © Jana Lacková 8/2019Chrenovec - Kostol sv. Michala archanjela foto © Jana Lacková 8/2019Chrenovec - Kostol sv. Michala archanjela foto © Jana Lacková 8/2019Chrenovec - Kostol sv. Michala archanjela foto © Jana Lacková 8/2019Chrenovec - Kostol sv. Michala archanjela foto © Jana Lacková 8/2019
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 483.
[2 - 4] Kostol svätého Michala archanjela (Chrenovec-Brusno). https://sk.wikipedia.org/ (5.3.2017)
[5] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 483.
[6] Kostol svätého Michala archanjela (Chrenovec-Brusno). https://sk.wikipedia.org/ (5.3.2017)
[7] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 483.
[8] Kostol svätého Michala archanjela (Chrenovec-Brusno). https://sk.wikipedia.org/ (5.3.2017)
[9] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 483.
[10] Kostol svätého Michala archanjela (Chrenovec-Brusno). https://sk.wikipedia.org/ (5.3.2017)
[11 - 12] www.chrenovec-brusno.sk (5.3.2017)
GPS
48.779706, 18.728532
48°46'46.9"N 18°43'42.7"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk