Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
chrlič
zo strechy vyčnievajúca dažďová strecha, chrániaca murivo pred vlhkosťou v gotike v tvaroch groteskných, alebo obludných figúr zvierat, ľudí, bájnych zvieratwww.pamiatkynaslovensku.sk