Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Chropov - božie muky
Lokalita
obec Chropov, okres Skalica, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistická stavba zo začiatku 19. storočia s malou polychrómovanou sochou Piety.
Bibliografia
www.chropov.skwww.pamiatkynaslovensku.sk