Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Chropov - Kostol sv. Jána Nepomuckého
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Chropov, okres Skalica, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Barokovo-klasicistický kostol postavený v roku 1768. Renovovali ho v roku 1940. Je to jednoloďová stavba s rovným uzáverom presbytéria a predstavanou vežou. Presbytérium je kryté českou plackou. Pozdĺžna loď, predsieň a veža sú kryté pruskými klenbami s medziklenbovými pásmi. Fasády sú členené lizénami a oknami, ktoré majú šambránu zdobenú klenákom a čačkami. Okolo vstupného portálu sú pilastre so štylizovanou hlavicou, nad ktorými je úsek náklady so segmentovým tympanónom. V supraporte je oválne okienko s nikami, v ktorých sú umiestnené barokové sochy. [1] Veža členená nárožnými pilastrami je zakončená ihlanom, ktorý sedí na terčíkovej podstrešnej rímse.
 

Hlavný oltár je neskorobarokový z konca 18. storočia, doplnený začiatkom 20. storočia. Na menze je tabernákulum z druhej polovice 18. storočia, za ním novší obraz sv. Jána Nepomuckého, po stranách veľké rokokové relikviáre z polovice 18. storočia. Dva bočné oltáre (pendanty) sú rokokové z druhej polovice 18. storočia. Nad menzou obraz sv. Rodiny. Kazateľnica je rokoková z druhej polovice 18. storočia. Na parapete je rokajová kartuša s reliéfom baránka a postavy dvoch svätcov, vo vrchole sa nachádza socha Dobrého pastiera. Krstiteľnica z konca 18. storočia má luiséznu ornamentiku. Neskorobarokové sochy Immaculaty a sv. Vendelína sú z konca 18. storočia. [2]
 

V roku 1768 dal postaviť gróf Jozef Nyáry v Chropove kostol, v roku 1775 dostala obec faru a začala sa tu viesť matrika. S utvorením samostatnej farnosti súvisí aj začiatok školy v Chropove, kam chodili deti z obce a do roku 1886 aj z Koválovca. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 483.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 483 - 484.
[3] www.chropov.sk (24.3.2018)
Bibliografia
www.chropov.sk
GPS
48.771265, 17.312883
48°46'16.6"N 17°18'46.4"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk