Kúrie   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Chtelnica - baroková kúria
Lokalita
obec Chtelnica, okres Piešťany, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Baroková dvojpodlažná budova, postavená v radovom uličnom zastavaní okolo roku 1777. Pôvodne dvojkrídlová kúria s rozsiahlym nádvorím a priľahlými budovami, v dispozícii vyšla z typu meštianskeho domu so stredným priechodom. Nádvorné krídlo bolo v polovici 20. storočia zbúrané. Šesťosovú klasicistickú uličnú fasádu členia združené pilastre. Kamenný vstupný portál so segmentovou archivoltou má datovanie 1777. [1]
 

V obci Chtelnica si svoje sídla stavali i príslušníci nižšej šľachty, zemania. Už v 16. storočí vlastnili zemianske kúrie rody Horváth, Skerlec, Klementovič, neskôr Radváni, Fabiankovič, Rožic, Jedlička a ďalšie. [2]
 

Opevnené zemianske sídla sa v obci nezachovali v pôvodnom stave. Noví majitelia ich buď prestavali, alebo úplne zbúrali. [3]
 

Kúria v Chtelnici patrila vyššiemu panskému úradníkovi. V posledných rokoch sa v nej vystriedalo niekoľko zariadení – pošta, knižnica, predajňa zeleniny, textilu, sklady, drevovýroba či ubytovňa. [4]
 

Miestnu časť obce, nazývanú Kúria, ktorá sa nachádza po ľavej strane hlavnej cesty smerom do Dolného Lopašova, tvorili tiež zemianske usadlosti, o čom svedčí rozsiahlosť postavených objektov. Tie pôvodné sa však nezachovali, majitelia ich zbúrali a prebudovali na obytné domy. Podobne skončili i usadlosti v časti obce nazývanej Dvory a v jej hornom konci. K zemianskym objektom pravdepodobne patrila i usadlosť, nachádzajúca sa na jej dolnom konci. Bola majetkom grófa Pálffyho. Po prvej svetovej vojne slúžila ako ordinácia miestneho lekára, neskôr ako sídlo lesnej správy. Dnes v nej bývajú obyvatelia obce. [5]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je veľmi dobrý.
Fotogaléria
Chtelnica - baroková kúria foto © Hana Farkašová 8/2018Chtelnica - baroková kúria foto © Hana Farkašová 8/2018Chtelnica - baroková kúria foto © Hana Farkašová 8/2018Chtelnica - baroková kúria foto © Hana Farkašová 8/2018
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 484.
[2 - 5] Informačná tabuľa v teréne. (8/2018)
Bibliografia
www.chtelnica.sk
GPS
48.569136, 17.623121
48°34'08.9"N 17°37'23.2"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk