Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Chtelnica - Trojičný stĺp
Lokalita
obec Chtelnica, okres Piešťany, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kamenný stĺp pochádzajúci z obdobia okolo roku 1800. [1] V roku 1913 ho dala obnoviť rodina Hamrlová. [2] Na stĺpe s košovou hlavicou, oživenou festónom a putti, stojí súsošie sv. Trojice. [3] Na podstavci je slovenský text darcov. [4]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Stĺp so súsoším obnovili v roku 1985 a postavili i novú kovovú ohradu. [5]

Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je dobrý.
Prístup
Stojí nad cintorínom vedľa cesty do Dolného Lopašova.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 485.
[2] www.chtelnica.sk/obec/pamiatky/ostatne-pamiatky/ (10.2.2019)
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 485.
[4 - 5] www.chtelnica.sk/obec/pamiatky/ostatne-pamiatky/ (10.2.2019)
Bibliografia
www.chtelnica.skwww.pamiatkynaslovensku.sk