Zaniknuté pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Chudá Lehota - Kaplnka Povýšenia sv. Kríža
Lokalita
obec Chudá Lehota, okres Bánovce nad Bebravou, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Kaplnka postavená v roku 1920. Mala obdĺžnikový pôdorys s polygonálnym uzáverom presbytéria a predstavanou vežou. Interiér mal rovné stropy. Veža bola zakončená ihlancom. [1]
 

Na oltári z 20. storočia sa nachádzala socha Piety, baroková ľudová drevorezba z 18. storočia. [2]
 

Kaplnka postavili traja bratia Jurečkovci na mieste drevenej zvonice z roku 1840. V roku 1995 bola kaplnka rozšírená oveľa väčšou prístavbou na základe plánov projektovej a inžinierskej kancelárie Ing. Viliama Kováčika z Bánoviec nad Bebravou. Na mieste pôvodného uzáveru vznikla širšia prístavba lode a presbytéria s oktogonálnym uzáverom, ktorej protiľahlé steny majú lomený pôdorys. Fasády členia okná s polkruhovým zakončením v šambránach, tento tvar bol rešpektovaný aj na novodobej prístavbe, iba nie sú v šambránach. Predstavaná veža so vstupnou predsieňou je zakončená ihlanom a má polkruhovo zakončený vstup do objektu, nad ním je okno s polkruhovým zakončením, vyššie sú združené lomené zvukové otvory. Vstup aj okenné otvory sú v šambránach. [3]
 

V interiéri sú rovné stropy, v prístavbe lomené. Prístavba je krytá doštením. V západnej časti prístavby je veľký murovaný chór na jednom stĺpe. V moderne riešenom interiéri je na kamennom podstavci so symbolom kalicha a čaše osadené polychrómové drevené barokové súsošie Piety z 18. storočia, predstavujúce prácu ľudového rezbára. Na pôvodnom oltári z obdobia stavby pôvodnej kaplnky (odstránený bol v roku 1995, jeho zlátené časti sú uložené na povale) bolo spomenuté súsošie Piety a polychrómované sochy sv. Jána Nepomuckého a sv. Terézie z Lisieux, ktoré sa už v súčasnosti v kostole nenachádzajú. V bohostánku je drevená socha sv. Jozefa, sv. Františka z Assisi a 14 reliéfov zastavení Krížovej cesty. Vo veži je zavesený zvon s reliéfom kríža, ktorý roku 1840 ulial Kajetán Zadl v Trnave (pôvodne bol zavesený v drevenej zvonici). [4]

Prístup
Kostol Sedembolestnej Panny Márie, ktorý vznikol prestavbou kaplnky, stojí na námestí v strede obecného parku. [5]
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 485.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 485.
[3 - 5] www.chudalehota.sk/pamiatky.htm (9.9.2018)
Bibliografia
www.chudalehota.sk
GPS
48.647470, 18.197291
48°38'50.9"N 18°11'50.3"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk