Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Chynorany - Kaplnka Lurdskej Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Chynorany, okres Partizánske, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Kaplnka z roku 1897. Dala ju postaviť Anna Bebjaková. V interiéri je socha Panny Márie Lurdskej. [1] Ide o malý jednopriestorový sakrálny objekt s hladkými fasádami.
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Nie je zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF) Slovenskej republiky.

Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v centrálnej časti obce. Nachádza sa neďaleko Kostola Nanebovzatia Panny Márie.
Poznámky
[1] BÓNA, Martin – LUKAČKA, Ján: Kultúrno-historické pamiatky stredného Ponitria. Topoľčany: TRISTANPRESS, spol. s r.o., 2015. s. 34.
Bibliografia
www.chynorany.sk
GPS
48.611590, 18.271083
48°36'41.7"N 18°16'15.9"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk