Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Chynorany - Kaplnka Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Chynorany, okres Partizánske, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Kaplnka bola postavená v rokoch 1937 – 1938 v historizujúcom štýle podľa návrhu Jána Hlaváča. Objekt nahradil menšiu tehlovú kaplnku. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Nie je zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF) Slovenskej republiky.

Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí pri ceste do Žabokriek.
Poznámky
[1] BÓNA, Martin – LUKAČKA, Ján: Kultúrno-historické pamiatky stredného Ponitria. Topoľčany: TRISTANPRESS, spol. s r.o., 2015. s. 34.
Bibliografia
www.chynorany.sk
GPS
48.614370, 18.273593
48°36'51.7"N 18°16'24.9"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk