Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Chynorany - Kostol Nanebovzatia Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Chynorany, okres Partizánske, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Barokovo-klasicistický kostol postavený v rokoch 1784 - 1787 na mieste dvoch starých kostolov. Veža ponechaná zo staršieho objektu z roku 1759. Sakrálny objekt bol rozšírený o bočné lode v roku 1908 a zároveň ho prefasádovali. Pôvodne jednoloďový, dnes trojloďový priestor je zaklenutý pruskými klenbami, na západnej strane so vstavaným moderným chórom. Neoklasicistické trojosové priečelie je bohato členené. Mierne predstavaná veža je zastrešená klasicistickou zvonovitou prilbou, na ktorej sa nachádza menšia laterna. [1] Strecha dosadá na terčíkovú podstrešnú rímsu. Fasády sú členené pilastrami a v dolnej časti, po obvode celého objektu je pásová horizontálna rustika.
 

Vnútorné neogotické zariadenie je od rezbára J. Sziklayho zo začiatku 20. storočia. Kamenný krucifix z roku 1792 stojí na hranolovitom podstavci. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Chynorany - Kostol Nanebovzatia Panny Márie dobová fotografia - začiatok 20. storočia (zdroj: www.chynorany.fara.sk)Chynorany - Kostol Nanebovzatia Panny Márie dobová fotografia - začiatok 20. storočia (zdroj: www.chynorany.fara.sk)
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 486.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 486.
Bibliografia
www.chynorany.sk
GPS
48.610676, 18.272455
48°36'38.4"N 18°16'20.8"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk