Technické pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Chynorany - vodný mlyn
Lokalita
obec Chynorany, okres Partizánske, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Vodný mlyn na rieke Nitra postavila obec začiatkom 18. storočia na vlastné náklady. Na jeho mieste bol v rokoch 1929 – 1930 pre obec postavený nový mlyn murárskym majstrom Štefanom Zajkom. V povojnovom období bol zelektrizovaný a napriek jeho opätovnému oživeniu na konci 20. storočia, bola potom jeho prevádza pozastavená a stavba chátrala. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Nie je zapísaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF) Slovenskej republiky.

Súčasný stav a využitie
?
Prístup
Stojí v juhovýchodnom extraviláne obce.
Poznámky
[1] BÓNA, Martin – LUKAČKA, Ján: Kultúrno-historické pamiatky stredného Ponitria. Topoľčany: TRISTANPRESS, spol. s r.o., 2015. s. 36.
Bibliografia
www.chynorany.sk
GPS
48.604662, 18.292010
48°36'16.8"N 18°17'31.2"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk