Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Chyzerovce (Zlaté Moravce) - Kostol Sedembolestnej Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Zlaté Moravce, okres Zlaté Moravce, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Empírový kostol postavený v roku 1842. Sieňový priestor s polkruhovým uzáverom a vstavanou vežou. Interiér má rovný strop. Bočné fasády s termálnymi oknami s pilastrami majú priebežnú podstrešnú rímsu, ktorá pokračuje na štítovom priečelí ako kordónová. Na strednú os štítového priečelia je situovaná vstavaná veža. [1]
 

Vnútorné zariadenie je z 19. a 20. storočia. Zvon je z roku 1871. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 486.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 486.
GPS
48.372729, 18.384848
48°22'21.8"N 18°23'05.5"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk