Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Chyzerovce (Zlaté Moravce) - zvonica
Lokalita
obec Zlaté Moravce, okres Zlaté Moravce, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Hasičská zvonica z konca 19. storočia. Historizujúca dvojpodlažná murovaná vežovitá stavba s operákmi v nárožiach. Nad vchodom v nike bola kedysi polychrómovaná baroková soška sv. Floriána z 18. storočia. Zvonica má polkruhovo zakončené zvukové okná a rovnú atiku so slepou arkatúrou a malými nárožnými ihlancami. [1] Zastrešená je ihlancovou strechou.
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 486.www.pamiatkynaslovensku.sk