Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Chyžné - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Lokalita
obec Chyžné, okres Revúca, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Tolerančný klasicistický kostol postavený v roku 1785. Je to sieňový priestor s polkruhovým oltárnym uzáverom, zaklenutý pruskými klenbami. Predstavaná veža je členená pilastrami a lizénovým rámom, krytá laternou baňou. [1]
 

Oltár je empírový, portikového typu z čias okolo roku 1800. Pred oltárom je klasicistické zábradlie so železných mreží s baníckym znakom z roku 1825. Krstiteľnica je železná tepaná, novorokoková z polovice 19. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 487.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 487.
Bibliografia
www.obecchyzne.sk
GPS
48.664104, 20.201260
48°39'50.8"N 20°12'04.5"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk