Technické pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Cibajky (Klátová Nová Ves) - vápenka
Lokalita
obec Klátova Nová Ves, okres Partizánske, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Vápenka bola postavená v roku 1929 barónom Biedermannom. Slúžila k spracovaniu vápenca na vápno, avšak v dôsledku svetovej hospodárskej krízy a straty odbytu bola už v roku 1930 zatvorená. Dodnes sa zachovala iba schátralá vysoká okrúhla vápenná pec a časť výrobnej budovy. [1]
Pamiatková ochrana
Nie je zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF) Slovenskej republiky.
Súčasný stav a využitie
?
Prístup
Stojí na samote Cibajky, nachádzajúcej sa južne od obce. [2]
Poznámky
[1] BÓNA, Martin – LUKAČKA, Ján: Kultúrno-historické pamiatky stredného Ponitria. Topoľčany: TRISTANPRESS, spol. s r.o., 2015. s. 49.
[2] BÓNA, Martin – LUKAČKA, Ján: Kultúrno-historické pamiatky stredného Ponitria. s. 49.
GPS
48.544279, 18.314387
48°32'39.4"N 18°18'51.8"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk