Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Čičarovce - Chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky
Gréckokatolícka konfesia
Lokalita
obec Čičarovce, okres Michalovce, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Barokovo-klasicistický kostol postavený začiatkom 19. storočia. Opravený bol v roku 1903 a po druhej svetovej vojne. Sakrálna stavba opakuje projekt stavebného úradu z konca 18. storočia, určený pre východoslovenské gréckokatolícke kostoly. Ide o jednoloďový priestor s rovným uzáverom presbytéria, pri prvom klenbovom poli lode sa rozširuje bočnými pravouhlými výklenkami, naznačujúcimi transept, respektíve interiérovú centrálu. Západné štítové priečelie so vstavanou vežou je členené kanelovanými pilastrami, dvoma barokovými slepými oknami a malým okrúhlym okienkom umiestneným nad portálom. Veža má cibuľovitú baňu s laternou. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 275.
Bibliografia
www.cicarovce.sk
GPS
48.541434, 22.028281
48°32'29.2"N 22°01'41.8"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk