Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Čičarovce - Kalvínsky kostol
Reformovaná kresťanská cirkev
Lokalita
obec Čičarovce, okres Michalovce, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený na starších základoch ako tolerančný koncom 18. storočia. Doplnený predstavanou vežou bol začiatkom 19. storočia. Opravili ho v roku 1936. Pôvodná stavba nemala vežu a bola riešená na spôsob jozefínskych protestantských kostolov so sieňovým priestorom, zakončeným oblúkom a zaklenutým valenou klenbou s podkasanými lunetami. V exteriéri sú situované jednostupňové oporné piliere, situované na nárožiach lode a veže, hladké polia stien, rámovaných na veži lizénami. [1] Veža je zakončená ihlanom.
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Čičarovce – kostol reformovanej cirkvi (č. ÚZPF 10241/0) - architektonicko-historický a umelecko-historický výskum - rok 2005. Autori: Mgr. Luboš Kürthy, Mgr. Barbora Glocková. [2]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 275 - 276.
[2] www.pamiatky.sk (4.11.2014)
Bibliografia
www.cicarovce.sk
GPS
48.539746, 22.023010
48°32'23.1"N 22°01'22.8"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk