Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Číčov
Iný názov
Kaštieľ rodiny Kálnoky
Lokalita
obec Číčov, okres Komárno, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kaštieľ z roku 1776. Prefasádovaný bol v polovici 19. storočia. Kaštieľ Číčov je dvojpodlažná budova situovaná do ulice dvoma bočnými a jedným stredným rizalitom, ktorý je ukončený tympanónom. Miestnosti majú rovné stropy. Klenba na schodišti je pruská a valená. V exteriéri je prízemie členené horizontálnou pásovou rustikou, poschodie lizénami a obdĺžnikovými oknami, ktoré majú parapetovú rímsu a v nadokennej časti šambránu s kelnákom. Na pôvodnom vchode je letopočet datujúci stavbu (1776). Po roku 1945 bol kaštieľ rozšírený novou zvýšenou prístavbou a prebudovaný na školu. [1] Kaštiel bol nevhodne adpatovaný pre nové účely. Neskôr stála schátraná budova dlhší čas opustená. [2] Okolo kaštieľa je park. [3]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia. Niekoľko opráv v priebehu 20. storočia. V roku 1992 objekt získali Kálnokyovci v rámci reštitúcie späť. Obnovený kaštieľ sa stal opäť sídlom rodu. V budove bola zriadená súkromná kaplnka v miestach, kde bola aj predtým. [4]
Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je dobrý. Prostredie v okolí pamiatky je zachované a nie je narušené modernou výstavbou. Kaštieľ je v súkromných rukách.
Prístup
Stojí v severnej časti obce.
Fotogaléria
Kaštieľ Číčov foto © Imrich Kluka 9/2010Kaštieľ Číčov foto © Imrich Kluka 9/2010Kaštieľ Číčov foto © Imrich Kluka 9/2010Kaštieľ Číčov foto © Imrich Kluka 6/2012
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 277.
[2] www.cicov.sk (25.3.2013)
[3] Historický park kaštieľa o rozlohe vyše 5,5 ha bol založený v druhej polovici 18. storočia a do dnešnej podoby upravený a rozšírený v druhej polovici 19. storočia. Je to jediná ukážka málo narušeného parku v okrese Komárno. Park vznikol postupnou úpravou lesa. Na jeho území sa nachádzajú tri umelé vyvýšeniny: „Ružový kopec“, „Peklo“ a „Nebo“. Tieto sú dnes už značne poškodené. Súčasťou parku je jazero a prietočný kanál. Rastú tu dreviny pôvodnej vegetácie, ako aj exotické stromy, medzi nimi aj mohutné exempláre. Po roku 1945 parku nebola venovaná náležitá pozornosť, ku ktorej sa pridružila povodeň v roku 1965. Veľmi prerastený a zanedbaný park bude po rekonštrukcii obnovený súčasným majiteľom do pôvodnej podoby. www.cicov.sk (25.3.2013)
[4] www.cicov.sk (25.3.2013)
Bibliografia
www.cicov.sk
GPS
47.772895, 17.768810
47°46'22.4"N 17°46'07.7"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk