Ľudová architektúra   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Číčov - ľudový dom
Lokalita
obec Číčov, okres Komárno, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Zástavba ľudovej architektúry sa v obci zachovala iba čiastočne, zničila ju hlavne povodeň v roku 1965. Pôvodné domy postavené na úzkych parcelách technikou nabíjanej hliny, omazané a obielené boli do ulice obrátené jednoosovými priečeliami, ktoré boli zakončené doskovými trojuholníkovými štítmi. Domy boli do dvora obrátené krátkym podstením a kryté trstinovou strechou. Boli v nich dve či tri obytné miestnosti (predná či čistá izba, kuchyňa či pitvor s otvoreným ohniskom a niekedy zadná izba, ktorá mohla byť aj komorou) s drevenými trámovými stropmi. Dlážku tvorila udusená hlina, neskôr v pitvore bola nahradená keramickými dlaždicami. Takto v pôvodnom stave sa zachoval Göghovský dom č. 7 (ale z nepálených tehál) z druhej polovice 19. storočia (dom tu stál už 300 či 400 rokov na vyvýšenom mieste). [1]
 

Dnes je v dome expozícia ľudového bývania, ktorá bola slávnostne otvorená 3. novembra 1984. V obytných miestnostiach je zariadenie zozbierané v obci, v komore sú poľnohospodárske nástroje a zariadenie dennej potreby. Hodnotný je aj dom č. 247 postavený v roku 1847, ale s murovaným štítom s dvoma svetlíkmi. Na začiatku 20. storočia sa stavali domy s dvojosovými priečeliami, v niektorých prípadoch ich rozširoval vstup zväčša na pilierovú chodbu. [2]
 

Zámožnejší gazdovia priečelie spestrovali secesnými architektonickými prvkami (dom č. 60 z roku 1927). Dom Kopsaovcov mal charakteristický trojuholníkový štít v štýle tzv. ľudového baroka. Lodníci ako zámožnejší obyvatelia si okolo roku 1920 stavali prízemné obdĺžnikové domy so štvorosovými priečeliami a zasklenými vstupnými verandami podľa vzorov meštianskej architektúry (dom č. 77 Lajos Fél a č. 89 N. Cseh). V dvoroch domov stoja samostatné budovy letných kuchýň, komôr, šôp a vahadlové studne, ktoré boli často nahradené kolesovými studňami. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav ľudového domu je veľmi dobrý.
Poznámky
[1 - 3] www.cicov.sk (3.10.2015)
Bibliografia
www.cicov.sk
GPS
47.770026, 17.769238
47°046'12.1"N 17°046'09.3"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk