Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
čierna kuchyňa
miestnosť na prípravu jedál s otvoreným ohniskomwww.pamiatkynaslovensku.sk