Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Čierna Lehota - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Iný názov
Gemerská Čierna Lehota
Lokalita
obec Čierna Lehota, okres Rožňava, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v rokoch 1773 – 1774 ako tolerančný. Opravený bol v roku 1832, 1930 a 1956. Ide o pozdĺžny sieňový priestor so segmentovým uzáverom a dodatočne predstavanou vežou. Zaklenutý je pruskými klenbami, v sakristii hrebienkovou krížovou klenbou. Nad víťazným oblúkom je nápis od kňaza Jána Maiora z roku 1774, vzťahujúci sa na stavbu kostola. Pozdĺž troch strán lode sa tiahne drevená protestantská empora. Fasády sú členené lizénovým rámovaním a pilastrami. Veža je zakončená zvonovitou prilbou. [1]
 

Oltár je klasicistický z polovice 19. storočia s obrazom Žehnajúceho Ježiša, po stranách oltára sú nástenné maľby s postavami Petra a Pavla apoštolov z polovice 19. storočia. Ostatné zariadenie je z 20. storočia. [2]
 

Kostol postavili namiesto starého dreveného, ktorý sa používal 75 rokov. Ukrutným pre Čiernu Lehotu bol rok 1793 a 1814, kedy pri veľkom požiari v obci zhoreli všetky cirkevné budovy, kostol s vežou, škola i fara, a rok 1799 a 1805, kedy hroznými prívalmi bola spustošená celá obec. Faru pri kostole odmyla voda a bočnú izbu úplne odniesla. Dňa 11. mája 1793 vypukol požiar, ktorý za hodinu a pol zničil celú obec. Neskôr, 21. mája 1814, zhorela skoro celá obec a len 16 budov zostalo neporušených. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 277.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 277.
[3] www.obecciernalehota.sk (8.5.2016)
GPS
48.722789, 20.251788
48°43'22.0"N 20°15'06.4"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk