Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Čierna nad Tisou - Kalvínsky kostol
Reformovaná kresťanská cirkev
Lokalita
obec Čierna nad Tisou, okres Trebišov, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v roku 1838 na mieste protestantskej modlitebne z roku 1683. Renovovaný bol v roku 1938. Je to polkruhovo zakončený sakrálny priestor s rovným stropom a emporou. Fasády sú členené lizénami a polkruhovo ukončenými oknami. Na západnom priečelí stojí vstavaná veža vytvárajúca rizalit, členená je pilastrami, lizénovým orámovaním a zastrešená ihlancom. [1]
 

Kazateľnica a obradový stôl sú z prvej polovice 19. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí vo východnej časti obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 277.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 277.
GPS
48.426696, 22.110382
48°25'36.1"N 22°06'37.4"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk