Technické pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Čierna nad Tisou - vodojem 1
Lokalita
obec Čierna nad Tisou, okres Trebišov, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Ide o vežový vodojem, ktorý postavili pravdepodobne v 50. rokoch 20. storočia. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav vodojemu nie je dobrý.
Prístup
Vodojem je súčasťou areálu železničného prekladiska. Nachádza sa v susedstve halových a skladových objektov. V blízkosti vodojemu je hlavná cesta a vstup do areálu prekladiska. [2]
Poznámky
[1 - 2] www.archinfo.sk/diela/studentska-praca/zeleznicne-vezove-vodojemy-na-slovensku-mapovanie-analyza-a-potencialny-sposob-vyuzitia-diplomova-praca.html (17.9.2019)
GPS
48.418587, 22.077724
48°25'06.9"N 22°04'39.8"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk