Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Čierna Voda - Kostol Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Čierne Nekyje
Lokalita
obec Čierna Voda, okres Galanta, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Kostol zo začiatku 20. storočia. Jednoloďová stavba s polygonálnym oltárnym uzáverom, pristavanou sakristiou a do štítového priečelia vstavanou vežou, čerpá z domácej klasicistickej tradície. Interiér je zaklenutý valenou klenbou s pásmi. [1] Veža je zakončená ihlanom.
 

V zariadení je niekoľko sôch z predošlého kostola, ktorý pri stavbe terajšieho sakrálneho objektu zlikvidovali. Je to polychrómovaná socha Immaculaty z konca 18. storočia a socha Krista z niekdajšieho súsošia Najsvätejšej Trojice zo začiatku 19. storočia. V sakristii je obradová zásuvková skriňa, neskorobaroková z roku 1782. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Kostol bol zrekonštruovaný v rokoch 2001 - 2002. Obnova bola realizovaná pomocou brigádnických prác obyvateľmi obce. Finančné prostriedky na rekonštrukciu boli väčšinou z rozpočtových nákladov obce, no prispeli aj sponzori a veriaci z miestneho cirkevného spolku. [3]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 278.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 278.
[3] www.ciernavoda-nyek.sk/obec-147/kostol/ (1.3.2018)
GPS
48.130048, 17.652606
48°07'48.2"N 17°39'09.4"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk