Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Čierne Kľačany - Kostol sv. Jána Nepomuckého
Lokalita
obec Čierne Kľačany, okres Zlaté Moravce, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Barokový kostol z roku 1777. Predĺžený širšou novou loďou v hlavnej osi a prefasádovaný bol v roku 1947. Pôvodne to bola jednoloďová stavba s polygonálnym uzáverom a v priečelí vstavanou vežou. Predĺžením lode sa dostala veža do ľavej osi priečelia rozšíreného kostola. V starej časti kostola je baroková klenba. Nová časť lode a pristavaná nová sakristia majú rovné stropy. Fasády sú hladké. [1]
 

Výmaľba interiéru starej časti je od maliara J. Tomku. Voľný obraz sv. Jána Nepomuckého z bývalého hlavného oltára je neskorobarokový zo 70. rokov 18. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 278.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 278.
GPS
48.351847, 18.421226
48°21'06.7"N 18°25'16.4"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk