Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Čierne - Kostol sv. Ignáca z Loyoly
Lokalita
obec Čierne, okres Čadca, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Neogotický kostol z roku 1888. Ide o jednoloďový sakrálny priestor s polygonálnym uzáverom presbytéria, zaklenutý krížovou štukovou klenbou s medziklenbovými pásmi, zbiehajúcimi do pilierov. Neogotická fasáda so vstavanou vežou, datovanou nad vchodom. [1]
 

Výmaľba interiéru s figurálnymi výjavmi na triumfálnom oblúku je od Jozefa Hanulu. Vnútorné zariadenie je z konca 19. storočia, neogotické a zo začiatku 20. storočia. [2]
 

Do roku 1796 chodili Čierňania do dreveného kostola v Skalitom. V tom istom roku rozobrali starý kostol v Skalitom a spolu s veriacimi zo Svrčinovca ho znova postavili v Čiernom. Kostol sa odlišoval od ostatných domov len tým, že mal pristavenú malú zdobenú vežičku. Na hlavnom oltári stála socha sv. Ignáca z Loyoly, ktorú daroval jezuitský kostol v Žiline. Kostol zasvätili tomuto svätcovi. Náboženská základina venovala kostolu zvon, ktorý vážil 30 libier a medenú lampu pred oltár. Keďže nebol ustanovený kostolník, jeho povinnosti vykonával farár. [3]
 

Prvým farárom bol Ján Špeldan. Fara bola postavená zo starej skalitskej drevenej fary. Bohoslužby sa v drevenom kostole konali do roku 1875, potom ho museli zatvoriť, lebo bol v dezolátnom stave a hrozilo nebezpečenstvo, že sa čoskoro zrúti. V roku 1809 bol zakúpený organ z majetku nebohého farára Ondreja Polkorába, ktorý zanechal farnosti 50 zlatých. Aj keď kostolík neustále opravovali, nemohol mať dlhé trvanie. Upozornil na to biskup a odporúčal postaviť nový, murovaný kostol. Stalo sa tak v roku 1888. Dovtedy sa veriaci zúčastňovali bohoslužieb v dočasne upravenej farskej šope. Kostol bol postavený nákladom 16 000 zlatých. Veriaci z celej farnosti pomáhali pri výstavbe svojou prácou. Smutná udalosť - práve postavená veža sa v noci zrútila - neodradila veriacich a čoskoro vystavali novú vežu, ktorá pevne stojí dodnes. [4]
 

Novopostavený kostol slávnostne konsekroval nitriansky biskup Augustín Roškováni 4. augusta 1888. Práve on bol veľkým dobrodincom Čierňanskej farnosti. Prispel sumou 2 500 zlatých na zakúpenie zvonov a organu. Oltárny budapeštiansky spolok venoval kostolu vnútorné zariadenie v hodnote 600 zlatých, cisár i farníci z niektorých okolitých farností prispeli sumou 100 zlatých. Vnútorné zariadenie preniesli veriaci zo starého kostola. Oltáre postavil v roku 1907 Ján Mládenek, stolár z Kysuckého Nového Mesta. V tom istom roku položili novú dlažbu a zakúpili plastickú krížovú cestu za 1 400 korún. Interiér vymaľoval akademický maliar Jozef Hanula. S výzdobou stien je zviazaná tragická udalosť, Hanulov pomocník spadol z lešenia, ktoré stálo vo výške päť metrov a zomrel v tešínskej nemocnici na následky zranení. V roku 1917 štát zrekvíroval na vojenské účely tri zo štyroch starých zvonov. Z prostriedkov, ktoré darovali Čierňania žijúci v Amerike, sa v roku 1920 zakúpili nové zvony. [5]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 278.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 278.
[3 - 5] www.obeccierne.sk (8.5.2016)
Bibliografia
www.obeccierne.sk
GPS
48.130048, 17.652606
48°07'48.2"N 17°39'09.4"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk