Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Čierne nad Topľou - Kostol Narodenia Panny Márie
Lokalita
obec Čierne nad Topľou, okres Vranov nad Topľou, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol z rokov 1792 – 1793. Renovovaný bol v roku 1936. Kostol je jednoloďový priestor s oblým uzáverom presbytéria. Nad vchodom je chronostichon datujúci stavbu. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 278.www.pamiatkynaslovensku.sk