Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Čierny Balog - Kostol Nanebovzatia Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Čierny Balog, okres Brezno, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v rokoch 1797 – 1804. Upravený bol v 20. storočí. Je to jednolodie s rovným uzáverom presbytéria, za ním pristavanou sakristiou a na západnej strane so vstavanou vežou. Priestory sú zaklenuté pruskými klenbami. Z troch strán lode je murovaná empora s balustrádou v parapete, podklenutá pruskými klenbami. Hlavná fasáda má stredný rizalit členený pilastrami, bočné fasády sú hladké. Veža je zakončená baňou, ktorá dosadá na terčíkovú rímsu. [1] Okná majú segmentové zakončenie.
 

Hlavný oltár Panny Márie a kazateľnica sú tirolská práca z roku 1905. Krstiteľnica je neskorobaroková z konca 18. storočia. Neskorobaroková polychrómovaná drevorezba Ukrižovaný pochádza z konca 18. storočia. Patronátna lavica je neskorobaroková z konca 18. storočia. Na chóre sa nachádza obraz Korunovania Panny Márie, neskorobarokový z polovice 18. storočia. Cínový barokový pacifikál je z roku 1772. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 279.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 279.
Bibliografia
www.ciernybalog.sk
GPS
48.746570, 19.654838
48°44'47.7"N 19°39'17.4"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk