Kúrie   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Čierny Brod-Heď
Lokalita
obec Čierny Brod, okres Galanta, Trnavský kraj
Pamiatková ochrana
Čierny Brod-Heď – kúria (č. ÚZPF 11494/0) – architektonicko-historický a umelecko-historický výskum - rok 2009. Autori: Mgr. Peter Horanský, PhDr. Zuzana Zvarová. [1]
Poznámky
[1] www.pamiatky.sk (8.11.2014)
Bibliografia
www.ciernybrod.skwww.pamiatkynaslovensku.sk