Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Čierny Brod-Heď - Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Čierny Brod, okres Galanta, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Baroková kaplnka postavená v roku 1753. Obnovená bola v roku 1824, kedy dostala klasicistickú úpravu. Je to menšia obdĺžniková stavba s rovným oltárnym uzáverom, v priečelí s trojhranným štítom a dvoma opornými piliermi. Interiér je krytý plytkou krížovou klenbou, na ktorej je neskorobaroková nástenná maľba s putti a anjelmi s atribútmi mučenia. Vstupný portál má erby umiestnené pod volútovou rímsou. [1] Fasády sú členené lizénovým orámovaním a polkruhovo zakončenými oknami so šambránami a klenákom.
 

Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1967 v kaplnke uvádza barokový hlavný oltár z prvej polovice 18. storočia s bohatou stĺpovou architektúrou a vo výklenku s drevenou plastikou Piety šaštínskeho typu, po stranách s plastikami sv. Jána a Márie Magdalény. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Kaplnka je zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF) SR pod číslom 9/2. [3]

Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v strede obecnej časti Heď. Nachádza sa v tesnom susedstve Kostola Narodenia Panny Márie.
Fotogaléria
Čierny Brod-Heď - Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie foto © Ľuboš Repta 5/2016Čierny Brod-Heď - Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie foto © Ľuboš Repta 5/2016Čierny Brod-Heď - Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie foto © Ľuboš Repta 5/2016Čierny Brod-Heď - Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie foto © Ľuboš Repta 5/2016
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 280.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 280.
[3] www.pamiatky.sk (24.8.2023)
Bibliografia
www.ciernybrod.sk
GPS
48.154271, 17.650727
48°09'15.4"N 17°39'02.6"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk