Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Čierny Brod - Kaplnka sv. Anny
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Thurzovská kaplnka
Lokalita
obec Čierny Brod, okres Galanta, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Ranobaroková kaplnka postavená v 17. storočí. Obnovená bola v roku 1747. V minulosti tvorila súčasť panského sídla, z ktorého zostalo v 60. rokoch 20. storočia už len niekoľko múrov a pivničné priestory. Kaplnka je menší sakrálny objekt s polygonálnym oltárnym uzáverom a v priečelí s trojhranným štítom. Interiér je krytý valenou klenbou s lunetami. Fasády sú členené polkruhovo zakončenými oknami s bohatou kamennou šambránou a nadokennou rímsou. Podobne bol riešený aj vstupný portál. [1] Strecha je valbová.
 

V roku 1763 kaplnku poškodilo zemetrasenie. Obnovená bola v roku 1778 z iniciatívy Františka Esterházyho. V roku 1780 dostala nové zariadenie, o dva roky bol k jej stene pripojený kamenný klasicistický kríž s korpusom. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Kaplnka je zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF) SR pod číslom 11298/0. [3]

Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky nie je dobrý.
Prístup
Stojí v juhovýchodnej časti obce. Nachádza sa v radovej zástavbe.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 280.
[2] https://sk.wikipedia.org/wiki/Čierny_Brod (24.8.2023)
[3] www.pamiatky.sk (24.8.2023)
Bibliografia
www.ciernybrod.sk
GPS
48.149070, 17.663924
48°08'56.7"N 17°39'50.1"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk