Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Čierny Brod - Kostol sv. Anny
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Čierny Brod, okres Galanta, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Kostol postavený v roku 1911 v historizujúcom štýle. Monumentálna jednoloďová stavba s polygonálnym uzáverom presbytéria a predstavanou vežou. Priestory sú zaklenuté náznakom hviezdicovej klenby. V lodi sú tri polia pseudogotickej krížovej klenby. Na čele triumfálneho oblúka je nástenná maľba od Bercsika. Pri stene kostola sú staré náhrobky, pochádzajúce z 18. a prvej polovice 19. storočia. [1] Veža je ukončená ihlancom.
 

Voľný obraz s námetom – sv. Anna a Joachim učia Pannu Máriu - je barokový z druhej polovice 18. storočia. Obraz bol pôvodne v starej kaplnke. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v centrálnej časti obce.
Fotogaléria
Čierny Brod - Kostol sv. Anny foto © Ľuboš Repta 5/2016Čierny Brod - Kostol sv. Anny foto © Ľuboš Repta 5/2016
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 280.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 280.
Bibliografia
www.ciernybrod.sk
GPS
48.150162, 17.659424
48°09'00.6"N 17°39'33.9"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk