Skanzeny   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Cigeľ - Hornonitriansky banský skanzen
Lokalita
obec Cigeľ, okres Prievidza, Trenčiansky kraj
Expozície
Expozícia má dobrodružný charakter v podobe sfárania do podzemia a prežitia autentických pocitov baníkov. Miestom sfárania je hnedouhoľná baňa Cigeľ, kde sa i v súčasnosti ťaží uhlie. Súčasťou prehliadky skanzenu je ukážka jedinečných povrchových priestorov, expozícia banských nástrojov a strojov využívaných v minulosti i súčasnosti. [1]
 

Prehliadková trasa Hornonitrianskeho banského skanzenu Baňa Cigeľ začína jazdou banským vláčikom v dĺžke 2 312 metrov do hnedouhoľnej bane. Pokračuje pešou prehliadkou podzemnými banskými priestormi v minimálnej hĺbke 80 m pod povrchom v bývalej časti II. ťažobného úseku. Pešia časť prehliadkovej trasy v bani má dĺžku 566 m jedným smerom. [2]
 

Prostredníctvom sprievodcov Hornonitrianskeho banského skanzenu Baňa Cigeľ – bývalých baníkov - za využitia statických a funkčných banských technických zariadení je návštevníkovi prezentovaný ľudský príbeh fárajúceho baníka. Príbeh sa odvíja od začiatku prehliadkovej trasy a prehliadka postupne vnáša návštevníka do deja. Prostredníctvom panelov s výkladom a audio-vizuálnej techniky ďalej podnecuje predstavivosť a vytvára v ňom rad nových emotívnych zážitkov. [3]
 

Cieľom prehliadkovej trasy je poskytnúť návštevníkovi zážitok z prežitia rovnakej cesty, akú denne zažívajú baníci pri svojej práci. Konečným cieľom prehliadky skanzenu je netradičným spôsobom oživiť banícke tradície na Hornej Nitre, zachovať banské priestory pre budúce generácie v podobe, v akej zostali bezprostredne po dobývaní, umožniť nahliadnuť turistom do útrob zeme a zároveň im ukázať extrémne podmienky, v ktorých baníci denne vykonávajú svoju prácu. Prehliadku bane možno považovať za určitú formu vzdelávania, rozšírenia obzoru, pohľadu na banícky stav a neposlednej miere aj za jednu z možností využitia voľného času v regióne. [4]
 

Hornonitriansky banský skanzen je sprístupnený verejnosti od 2. júla 2003. [5]

Kontakt
Prevádzkovateľ: Združenie na záchranu baníckeho dedičstva Hornej Nitry, n.o.
IČO: 37 923323
Sídlo spoločnosti: Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s (časť BC)
972 05 Sebedražie
Riaditeľ spoločnosti: Ing. Michal Oršula
Telefónne číslo: +421 905 522 704
E-mail: banskyskanzen@hbp.sk
Prevádzka: Hornonitriansky banský skanzen - Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s (časť BC)
Predmet činnosti: sprístupňovanie banských diel pre múzejné účely

TERMÍN PREHLIADOK utorok - nedeľa (pondelok voľný deň)
ČAS PREHLIADOK dopoludnia o 10:00, popoludní o 14:00
DĹŽKA PREHLIADKY max. 2 hod 30 min.
POČET ÚČASTNÍKOV min. 6 osôb, max. 50 osôb

Informácie a rezervácia vstupeniek do Hornonitrianskeho banského skanzenu:
Turisticko-informačná kancelária mesta Prievidza, n.o.
Nám. slobody 4 , 97101 Prievidza
Tel: +42146 16 186, +42146 542 39 92
tik@prievidza.sk
Prístup
Banský skanzen sa nachádza približne päť kilometrov juhovýchodne od Prievidze.
Poznámky
[1] ZUSKINOVÁ, Iveta: Skanzeny. Bratislava: Dajama, 2008. s. 107.
[2 - 5] www.banskyskanzen.sk (6.10.217)
Bibliografia
ZUSKINOVÁ, Iveta: Skanzeny. Bratislava: Dajama, 2008. 112 s. ISBN 978-80-89226-58-0
www.banskyskanzen.sk
www.cigel.sk
GPS
48.734014, 18.639431
48°44'02.5"N 18°38'22.0"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMU.www.pamiatkynaslovensku.sk