Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Cigeľ - Kostol sv. Matúša
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Cigeľ, okres Prievidza, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Kostol bol postavený na mieste dreveného kostola v roku 1762. Rekonštrukcia stavby prebehla v roku 1912. Vežu pristavali v roku 1939. Ide o jednoloďový sakrálny priestor s polygonálnym uzáverom presbytéria a predstavanou vežou, zakrytý rovným stropom. Fasáda je hladká. Nová predstavaná kamenná veža je krytá ihlancom. [1]
 

V interiéri je plastika Krista, neskorobaroková z konca 18. storočia a plastika sv. Jána Krstiteľa z druhej polovice 19. storočia. Kalich je barokový zo začiatku 18. storočia. Do roku 1947 bol v kostole fragment neskorogotického skriňového krídlového oltára zo začiatku 16. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 250.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 250.
Bibliografia
www.cigel.sk
GPS
48.713997, 18.642857
48°42'50.4"N 18°38'34.3"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk