Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Cigeľka - Prícestná kaplnka
Gréckokatolícka konfesia
Iný názov
Cigolka
Lokalita
obec Cigeľka, okres Bardejov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Murovaná kaplnka postavená v rokoch 1932 – 1933, inšpirovaná ukrajinským barokom. Na štítovom priečelí je polkruhovo zakončený vchod a z oboch strán štítu sú polygonálne vežičky so staroruskými cibuľovitými baňami. Za štítom je umiestnená strešná hranolová veža s cibuľou. [1] Fasády sú hladké, členené polkruhovo zakončenými oknami.
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v južnej časti obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 251.
Bibliografia
www.obeccigelka.sk
GPS
49.40023, 21.14524www.pamiatkynaslovensku.sk