Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Cigla - Chrám sv. Michala archanjela
Gréckokatolícka konfesia
Lokalita
obec Cigla, okres Svidník, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Pseudobyzantský chrám postavený v roku 1908. Podľa iného zdroja objekt vznikol v roku 1838?! Miešané historizujúce slohové riešenie s prvkami staroruskej a ukrajinskej architektúry. Jednoloďový priestor s polygonálnym uzáverom. Na hlavnom priečelí je vstupný portál so stlačeným oblúkom, barokizujúci štít s bočnými valcovitými vežičkami a so vstavanou polygonálnou vežou. [1] Fasády sú členené oblúčikovým vlysom, polkruhovo zakončenými oknami a dekoratívnymi opornými piliermi. Veža je krytá neobarokovou baňou so slepou laternou.
 

Vnútorné zariadenie je z čias stavby kostola. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v strede obce.
Fotogaléria
Cigla - Chrám sv. Michala archanjela foto © Ľuboš Novotný 3/2019
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 251.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 251.
Bibliografia
www.cigla.sk
GPS
49.361361, 21.395197
49°21'40.9"N 21°23'42.7"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk