Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Čiližská Radvaň - Kalvínsky kostol
Reformovaná kresťanská cirkev
Lokalita
obec Čiližská Radvaň, okres Dunajská Streda, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol s retardujúcimi barokovými prvkami, postavený v roku 1794. Jednoloďový sakrálny priestor s rovným uzáverom, krytý rovným stropom. Fasáda je členená kordónovou rímsou. Nad segmentovo zakončeným vstupným portálom je klenák s letopočtom datujúcim stavbu. Vstavaná veža so zvukovými oknami je krytá baňou. [1]
 

Vnútorné zariadenie je z čias stavby kostola. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 281.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 281.
GPS
47.834302, 17.689319
47°50'03.5"N 17°41'21.6"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk