Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Čimhová - Kostol sv. Imricha
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Čimhová, okres Tvrdošín, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
V roku 1653 sa za pomoci kňaza Jána Sczechowicza v obci postavil drevený kostolík, do ktorého sa na bohoslužby schádzali katolíci takmer z celej Oravy. [1] Dodnes sa zachoval murovaný neskorobarokový kostol z roku 1775. Opravovaný bol v roku 1925. Ide o jednoloďový priestor s oblým uzáverom presbytéria a predstavanou vežou. [2]
 

Hlavný oltár so stĺpovou architektúrou je z druhej polovice 18. storočia, s plastikami sv. Štefana a Imricha zo 17. storočia, nový obraz od M. Rátskaya z roku 1832. Bočné oltáre sv. Jána Nepomuckého a Panny Márie sú z polovice 18. storočia. Kazateľnica je klasicistická z druhej polovice 18. storočia, so staršími obrazmi evanjelistov zo 17. storočia. Organ je rokokový z polovice 18. storočia. [3]

Pamiatková ochrana
V rokoch 2010 - 2012 prebehla vonkajšia a vnútorná rekonštrukcia. [4]
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] www.obeccimhova.sk (9.5.2016)
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 281.
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 281.
[4] www.obeccimhova.sk (9.5.2016)
Bibliografia
www.obeccimhova.sk
GPS
49.362602, 19.688873
49°21'45.4"N 19°41'19.9"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk