Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Čirč - Chrám Presvätej Bohorodičky Ochrankyne
Gréckokatolícka konfesia
Lokalita
obec Čirč, okres Stará Ľubovňa, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Kostol bol postavený v roku 1843 v tradičnom barokovo-klasicistickom slohu východoslovenských sakrálnych stavieb obdobia rokov 1770 – 1830. Pravdepodobne ide iba o rok prestavby staršieho sakrálneho objektu. Kostol je jednoloďový s oblým uzáverom presbytéria a so západnou predstavanou vežou, situovanou do štítového priečelia. [1]
 

V interiéri sú pruské klenby s pásmi dosadajúcimi na rímsy nástenných pilastrov. Okná majú segmentové zakončenie. Fasáda bola členená lizénovým rámom. Veža je krytá barokovou laternovou baňou. Nad segmentovým portálom je nápis cyrilikou. Vnútorné zariadenie je nové. [2]
 

Je v poradí tretím chrámom v obci. Prvý sa spomína už v roku 1330 aj s farárom Henrichom, druhý drevený (v karpatskom štýle) okolo roku 1660 s kňazom Danielom Janovičom. Pre tento chrám v roku 1749 posvätil zvon egerský latinský biskup František Barkóczy de Szala. V roku 1751 farnosť Čirč vizitoval mukačevský gréckokatolícký biskup Michal Manuel Olšavský. V roku 1927 bol chrám celý vymaľovaný a vyzdobený nástennými obrazmi na strope. Kostol bol v tom istom roku vysvätený gréckokatolíckym prešovským biskupom Pavlom Petrom Gojdičom (ktorý bol vyhlásený za mučeníka 4. 11. 2001 pápežom Jánom Pavlom II. v Ríme). [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Rekonštrukciou v roku 1927 prešiel okrem kostola aj kamenný múr okolo chrámu, ktorý bol zbúraný a nanovo postavený v rokoch 2005 – 2006. [4]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v strede obce.
Fotogaléria
Čirč - Kostol Presvätej Bohorodičky Ochrankyne foto © Vladimír Šušoliak 7/2015Čirč - Kostol Presvätej Bohorodičky Ochrankyne foto © Vladimír Šušoliak 7/2015Čirč - Kostol Presvätej Bohorodičky Ochrankyne foto © Vladimír Šušoliak 7/2015
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 281.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 281.
[3 - 4] www.obeccirc.sk (17.12.2015)
Bibliografia
www.obeccirc.sk
GPS
49.281668, 20.921647
49°016'54.0"N 20°055'17.9"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk