Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
cirkev
náboženská organizácia s formálnou hierarchickou štruktúrou, spravidla početná, so stabilizovaným postavením a určitým vplyvom v spoločnosti, profesionálnym kňazstvom, majetkom.


Poznámky
[1] KICZKO, Ladislav et al.: Slovník spoločenských vied. Bratislava: SPN, 1997. s. 37.


www.pamiatkynaslovensku.sk