Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
citadela
samostatné opevnenie v rámci opevneného mesta, samostatná pevnosť (opevnené jadro) v rámci rozsiahlejšej pevnosti, posledné útočisko posádkywww.pamiatkynaslovensku.sk